சுழற்கோப்பை - 2049, Bannari Amman Institute of Technology, Cultural Festival, Erode, Tamil Nadu, 27th October 2018

  • Category: Cultural Festival
  • Start Date: 27th October 2018
  • End Date: 27th October 2018
Visit Event Website
சுழற்கோப்பை - 2049

Description

முத்தமிழ் மன்றம் ஆண்டுதோறும் பள்ளி அளவில் சுழற்கோப்பை போட்டிகளை நடத்தி கோப்பையை மற்றும் விருதுச் சான்றிதழ்களை வழங்கி மாணாக்கர்களையும் பேராசிரியர்களையும் ஊக்குவித்து வருகின்றது. இந்த (ஐப்பசி 10, 2049) ஆண்டு பள்ளி மாணாக்கள் மட்டும் அல்லாமல் கல்லூரி மாணாக்கர்களுக்கும் போட்டிகளை நடத்த திட்டமிட்டு உள்ளோம்.

Events

Solo:
* கரிக்கோல் கலைஞன் ( ஓவியம் )
* கட்டுரை (கிலிகிதம்)
* கள்ளிகாட்டில் ஒரு கவிஞன்
* தேநீர் கடை(பேச்சுப் போட்டி)
* குயில் பாட்டு ( பாடல் )

Dual:
* செந்தமிழ் செல்வன்/செல்வி
* கலை செய்யும் சிற்பி
* வீண் போகுவது இல்லை ( வினைஞன் )
* நீ பேச நினைப்பது எல்லாம் நான் பேச வேண்டும்
(Damsharas)

Group Events:
* கிராமிய நடனம்
* மெளன நாடகம்

Special Event: சிலம்பம் ( சிறிப்பாயும் காளை )

Event Caption

முத்தமிழ் மன்றம்

Event Theme

"தமிழுக்கு உயிர்கொடு" : "தமிழனுக்குக் கைகொடு"

How to reach Bannari Amman Institute of Technology, Erode

Alathukombai Post, Erode District, Sathyamangalam, Tamil Nadu 638401

subscribe to get Event updates - 70000+ subscribers

About Us

Knowafest.com is a tie-up and a consortium of all the college campus festivals in India.

Our aim is to connect students from campuses all over India by making them aware of Technical, Cultural, Management Fests, Workshops, Conferences, Seminars organized by each and every college in India.

Our Contacts

Hyderabad, India
San Francisco, USA

(+91) 9293734449