Drishtikon 2012 in July 2024.

Start Date Fest Name Fest Type College Name & City
15 Nov 2012 Drishtikon 2012 B-School Paper Writing Competition XLRI Jamshedpur
Jamshedpur