Bennett University in January 2022.

Start Date Fest Name Fest Type College Name & City
19 Jan 2020 Greater Noida Mini Marathon 2020 Sports Bennett University
Greater Noida
27 Sep 2019 EXPEDITE 2019 Sports Bennett University
Greater Noida
19 Nov 2017 CodeSenso 2017 Technical Bennett University
Greater Noida